Toronto
Blank-mugshot

Oleksiy Kovyrin

Technical Operations Guy

Skills & Achievements