Last Updated: February 25, 2016
·
595
· phaus

Creating "gem install" commands from a given "gem list" output

#!/usr/bin/node

var sys = require('sys')
var exec = require('child_process').exec;
var child;

function getGemInfo(stdout){
  var lines = stdout.split("\n");
  var line, version, name, d, gem;
  for(var i in lines){
    line = lines[i];
    if(line){
      gem = {};
      d = line.indexOf("(");
      gem.name = line.substring(0,d).replace(" ","").replace("\n","");
      gem.versions = getVersions(line.substring(d+1).replace(")",""))
      console.log(createGemCommand(gem));
    }
  }
}

function getVersions(part){
  var versions = part.split(",");
  for(var i in versions){
    versions[i] = versions[i].replace(" ","").replace("\n","");
  }
  return versions;
}

function createGemCommand(gem){
  var base = "gem install";
  var out = "";
  for(var i in gem.versions){
    out += base+" "+gem.name+" -v="+gem.versions[i]+"\n";
  }
  return out;
}

child = exec("gem list", function (error, stdout, stderr) {
 if (error !== null) {
  console.log('exec error: ' + error);
 } else {
   getGemInfo(stdout);
 }
});

Have a fresh tip? Share with Coderwall community!

Post
Post a tip