Joined August 2011
·
6bf91645fc931c4c7f3d5549c4b7e59e

Derrick Parkhurst

thirtysixthspan
thirtysixthspan
·
Oklahoma city, OK, USA
·
·
·

Achievements
70 Karma
0 Total ProTip Views