Joined October 2018
·

macob0

CTO at eAgronom
CTO
eAgronom
·
Tartu, Estonia
·
·

Achievements
1 Karma
677 Total ProTip Views