Joined February 2022
·

elearnparsss

میثم شکری ساز در سال 1365 در اصفهان به دنیا آمد. خانواده او یک خانواده معمولی و نه چندان ثروتمند بودند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند لزوماً باید خانواده‌ای ثروتمند و مرفه داشت تا به موفقیت رسید، اما دکتر شکری ساز ثابت کرده که در خانواده‌ای کاملاً معمولی هم می‌تواند رشد کرد و به ثروت و شهرت و موفقیت رسید.
https://elearnpars.org/article/%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2

Achievements
1 Karma
0 Total ProTip Views