Joined May 2013
·

Adam Avramov

Bulgaria
·
·
·

понастоящем търсим естетиката в гадостите, но само в тези, които са достатъчно малки, та на човек да му е до естетика. което само по себе си е гадничко.

LinkedIn Blog Bitbucket StackOverflow

Achievements
111 Karma
4,087 Total ProTip Views